Vòng 1: Chúng tôi là nhà khởi nghiệp

200 ý tưởng thuộc 3 lĩnh vực
(Nông Nghiệp, Công Nghệ, Thủ Công Mỹ Nghệ)

Quyền lợi: Góp ý từ các chuyên gia

Đăng ký

Vòng 2: Chúng tôi khác biệt

100 ý tưởng thuộc 3 lĩnh vực
(Nông Nghiệp, Công Nghệ, Thủ Công Mỹ Nghệ)

Quyền lợi: Tham dự các buổi đào tạo, các buổi chia sẽ kinh nghiệm, tham gia sự kiện đầu tư

Đăng ký

Vòng 3: Thay đổi để thành công

6 ý tưởng thuộc 3 lĩnh vực
(Nông Nghiệp, Công Nghệ, Thủ Công Mỹ Nghệ)

Quyền lợi: Gói tư vấn trị giá 60 triệu đồng
Design logo, packing/ identity tools. Online marketing

Đăng ký ngay

Ý tưởng

100 Agriculture
50 Technology
50 Others

Nhà đầu tư

1.Thai Lan - BangKok(1)
2.Australia(3)
3.Taiwan(1)
4.Laos(5)
5.Singapore(2)
6.Japan(5)
7.Canada(5)

Đối tác

1.TTNC Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh Nghiệp
2.Trung Tâm UTDN Công Nghệ Tp.HCM
3.Sở Khoa Học & Công Nghệ TP.Cần Thơ
4.Học viên Kỹ năng Lãnh đạo thực nghiệm
5.Hội Người Khuyết Tật TPCT
6.GDG Việt Nam
7.Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ
8.Liên Minh Hợp Tác Xã VN
9.Trung Tâm Ứng Dụng KHCN Sóc Trăng
10.Sở Khoa Học & Công Nghệ ST
11.Bộ Khoa học & Công nghệ

Tư vấn

Marketing
Designing logos
Identity tools
Profile
Website
Packaging
Online Distribution Channel
Operation
Export and Import

Đào tạo

5 khóa học
100 người tham gia

Sự kiện

Kết nối với các nhà đầu tư
5 Pair.

ĐỐI TÁC