1. Chương trình

Dự án SIMVA (SMEs Incubation Mekong - Vietnam - Asian) nằm trong chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan.
Giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan từ năm 2014 đến 2018 với tổng ngân sách là 11 triệu euro.
IPP hướng tới các mục tiêu dài hạn là hỗ trợ phát triển kinh tế và hệ thống đổi mới sáng tạo cho Việt Nam.
IPP nhằm mở rộng quy mô các hoạt động đào tạo thực tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam cũng như cải thiện các chương trình, các cơ chế hỗ trợ ở địa phương đối với doanh nghiệp sáng tạo mới.
IPP cũng thực hiện việc kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp

     1.1 Tầm nhìn

Tầm nhìn của SIMVA là trở thành trung tâm ươm tạo hàng đầu của Đông Nam Á chuyên về dịch vụ tư vấn và phát triển thị trường quốc tế.

     1.2 Nhiệm vụ

SIMVA thúc đẩy sự phát triển của các DNVVN ở Đông Nam Á cả về qui mô lẫn số lượng, tập trung vào hoạt động kết nối và tăng cường năng lực cạnh tranh cho các DNVVN. Một trong những tác động mà SIMVA muốn tạo ra là sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp được thành lập từ những ý tưởng mới và số lượng các DNVVN xuất khẩu

2. Đối tượng

Tất cả mọi người quan tâm và yêu thích hoạt động khởi nghiệp, có ý tưởng/sản phẩm khởi nghiệp ở 3 lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghệ và Thủ công mỹ nghệ

3. Phạm vi tham gia

Tất cả công dân Việt Nam sống và làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài

4. Thời gian

Thời gian nhận ý tưởng từ 01/07/2016.
Thời gian chốt ý tưởng hỗ trợ đợt 1 là 15/08/2016.

5. Cách thức tham gia

     5.1 Cách thức tham

          Bước 1: Người tham gia phải truy cập vào trang website của Chương Trình http://simva.org/ytuong (Website*)

          Bước 2: Để lại thông tin và một bài viết nội dung mô tả ý tưởng khởi nghiệp của mình thể hiện được sản phẩm hoặc sự khó khăn, tâm huyết của mình để tạo ra những sản phẩm, ý tưởng đó.

          Bước 3: Upload 1 video clip (tối đa 3 phút) giới thiệu về dự án và các thành viên.

          Bước 4: Hoàn tất và nộp ý tưởng.

     5.2 Bài dự thi hợp lệ:

          - Phải có đầy đủ thông tin của người tham dự theo yêu cầu.

          - Bài nội dung mô tả ý tưởng khởi nghiệp phải có ít nhất 200 từ, phải đầy đủ những thông tin sau:

                    + Tên ý tưởng khởi nghiệp.

                    + Thời gian triển khai ý tưởng ra thực tế.

                    + Lý do thực hiện ý tưởng.

                    + Điểm nổi bật của ý tưởng là gì (khái quát về lợi thế).

                    +Sản phẩm dự kiến đạt được của ý tưởng

          - Không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

          - Không được sao chép từ bất cứ nguồn nào khác.

          - Phải thuộc quyền sở hữu của người tham gia và tuân thủ theo các quy định của Chương Trình.

          - Ảnh đính kèm nội dung phải có định dạng .jpg .jpeg .png and .gif và tối đa 3MB.

6. Tiêu chí đánh giá ý tưởng khởi nghiệp

Vòng 1
Chúng tôi là nhà khởi nghiệp (tuyển chọn 200 ý tưởng) Tháng 8

Các chuyên gia SIMVA sẽ tuyển chọn 200 ý tưởng nộp theo các tiêu chí sau:
Đúng ngành nghề theo quy định (3 ngành Nông nghiệp, Công nghệ, Thủ công mỹ nghệ).
Sáng tạo (ý tưởng mới chưa được thương mại hóa)
Khác biệt
Giá trị cộng đồng (nếu có)

Quyền lợi vòng 1

Góp ý từ các chuyên gia về ý tưởng.
Tham gia vào các vòng tuyển chọn tiếp theo

Vòng 2
Chúng tôi khác biệt (100 ý tưởng) – Tháng 8

Các chuyên gia SIMVA sẽ tuyển chọn 100 ý tưởng nộp theo các tiêu chí sau:
     -Đánh giá nhu cầu thị trường về sản phẩm của ý tưởng;
          +Khách hàng tiềm năng của ý tưởng; (Nhu cầu thị trường)
          +Khả năng liên kết với các sản phẩm hỗ trợ khác hoặc các dịch vụ đang có trên thị trường.
     -Khả năng cạnh tranh của ý tưởng khởi nghiệp;
          +Tính cạnh tranh về chất lượng sản phẩm;
          +Khả năng sản xuất đại trà hay cung ứng dịch vụ của ý tưởng
     -Đánh giá tiềm năng sẵn có của ý tưởng
          +Nguồn nhân lực phát triển ý tưởng;
          +Địa điểm sản xuất, kinh doanh;
          +Nguồn nguyên liệu, phương tiện máy móc phục vụ để sản xuất;
          +Giao thông tại địa phương;
          +Các chương trình, chính sách của địa phương có tác động đến ý tưởng.
          +Năng lực tài chính của nhóm ý tưởng;
     -Tác động của dự án đến điều kiện KT-XH và môi trường;

Quyền lợi vòng 2

Được hướng dẫn lập kế hoạch khả thi dự án
Tham gia vào các vòng tuyển chọn tiếp theo
Tham dự các buổi huấn luyện từ các chuyên gia.
Các buổi chia sẽ kinh nghiệm quý báu của các doanh nhân thành đạt đã thành công trên con đường khởi nghiệp.
Tham dự các sự kiện kết nối các quỹ đầu tư.

Vòng 3
Thay đổi để thành công

Xây dựng chiến lược;
     -Thương hiệu của sản phẩm;
     -Marketing cho sản phẩm;
     -Sử dụng vốn;
     -Phân phối sản phẩm;
     -Nhân sự để vận hành ý tưởng
Cam kết của nhà khởi nghiệp
Điều kiện sẵn có (nhân sự, cơ sở vật chất,..)

Quyền lợi vòng 3

Được nhận trọn gói tư vấn khởi tạo doanh nghiệp trị giá tương đương 60 triệu đồng.
Tham dự các buổi huấn luyện từ các chuyên gia.
Các buổi chia sẽ kinh nghiệm quý báu của các doanh nhân thành đạt đã thành công trên con đường khởi nghiệp.
Tham dự các sự kiện kết nối các quỹ đầu tư.